Metoda FUT - MedHair Polska

Metoda FUT

Przeszczep włosów można przeprowadzić dwiema metodami. Te dwie metody są nazywane FUT (ang. Follicular Unit Transplantation) i FUE (ang. Follicular Unit Extraction).

FUT jest metodą starszą i bardziej inwazyjną, jednak wciąż popularną, zwłaszcza, że często jest to jedyna opcja dla pacjentów, u których gęstość włosów w okolicy dawczej uniemożliwia pomyślny zabieg jedynie metodą FUE. W operacji przeszczepiania włosów metodą FUT wycinany jest z okolicy potylicznej pasek skory o szerokości około 1.5cm i długości 20cm, który pozostawia wąską bliznę po operacji. Zebrany pasek jest następnie dokładnie cięty na pojedyncze mieszki włosowe pod mikroskopem i są one wszczepiane w wcześniej przygotowane kanały na obszarze biorczym.    

Czym różnią się transplantacje włosów FUE i FUT?

Główną różnicą między przeszczepianiem włosów metodą FUT i FUE jest metoda otrzymywania mieszków włosowych (graftów). Wszystkie kolejne etapy operacji są takie same dla obu tych metod przeszczepiania włosów, oprócz konieczności zdjęcia szwów po wyciętym pasku skóry w metodzie FUT. 

Zabieg łączony FUT + FUE

Bardzo często u pacjentów z większym ubytkiem włosów i jednocześnie ograniczonym obszarem dawczym stosuje się zabieg łączony, gdzie część graftów pobiera się przy pomocy metody FUT i do tego dodaje mieszki pobrane z reszty obszaru dawczego metodą FUE. Pozwala to na zebranie wystarczającej ilości graftów, by pokryć stosunkowo duży obszar ubytku włosów. Ma to również zastosowanie dla pacjentów, u których dominują pojedyncze i podwójne mieszki włosowe i jedynie większa ilość mieszków może wizualnie pokryć obszar biorczy.