Kuracja PRP - MedHair Polska

Kuracja PRP

Kurację PRP stosuje się w celu przyspieszenia gojenia się ran i wzrostu włosów po przeszczepie włosów.

Docelowym rezultatem leczenia PRP jest rewitalizacja słabych mieszków włosowych, które mają tendencję do wypadania. Zaobserwowano, że stopień przerzedzania włosów zmniejsza się, a korzenie włosów staja się grubsze w miejscu podania u tych pacjentów, którzy są leczeni PRP. Kuracja również przyspiesza gojenie się ran u pacjentów, którzy otrzymują ją bezpośrednio po operacji przeszczepu włosów. Czerwone plamki i strupy powstające w wyniku mikro naciec przy przeszczepie szybko znikają, a zdolność do wzrostu włosów przeszczepionych mieszków włosowych wzrasta.

Co to jest osocze bogato płytkowe?

PRP jest naturalnym płynem osocza, który zawiera znacząco większa ilość płytek krwi w porównaniu z normalnym poziomem. Podczas zabiegu PRP wykorzystuje się jedynie własną krew pacjenta, która pobierana jest przed operacją. Ponieważ używana jest własna krew, nie obserwuje się reakcji odpornościowych organizmu. PRP również nie powoduje żadnych reakcji alergicznych.

W jaki sposób przygotowuje się osocze bogatopłytkowe?

  1. pobiera się około 10 cm3 krwi od pacjenta
  2. Krew jest przenoszona do specjalnego urządzenia, gdzie zostaje wzbogacona pod względem liczby płytek krwi.
  3. Komórki są oddzielane poprzez wirowanie, a krew jest wzbogacana płytkami krwi.

Przy pomocy tej procedury zawartość płytek w PRP można zwiększyć nawet do 8 razy. Badania dowodzą, że pozytywny wpływ procedury PRP na mieszki włosowe wynika z czynników wzrostu zawartych w płytkach krwi.

W jaki sposób podaje się osocze bogatopłytkowe?

PRP jest podawane na owłosioną skórę głowy metodą iniekcji powierzchniowej. Nie powoduje żadnego bólu. Administracja procedury jest bardzo krótka (2-3 minuty). Pacjent może wrócić do codziennych czynności natychmiast po zabiegu; Nie wystepuja jakiekolwiek obrzęki lub siniaki.

Komu można podawać osocze bogatopłytkowe?

Każdy, kto doświadcza przerzedzania oraz osłabienia grubości włosów zarówno z przyczyn genetycznych jaki o charakterze tymczasowym, może być kandydatem do zabiegu PRP.

Osocze bogatopłytkowe w transplantacji włosów

PRP ma trzy aplikacje funkcjonalne do transplantacji włosów:

  • Zwiększenie żywotności mieszków włosowych po operacji transplantacji włosów (FUE z PRP);
  • Przyspieszenie rekonwalescencji po operacji przeszczepu włosów;
  • Witalizowanie i stymulowanie przeszczepionych mieszków włosowych po operacji transplantacji włosów

Ze względu na dość znaczny czas, gdy mieszki włosowe znajdują się poza skora głowy (pomiędzy wyekstrahowaniem z okolicy dawczej a wszczepieniem w okolice biorcza), ważne jest utrzymanie żywotności mieszków włosowych w tym okresie. W tym celu wyekstrahowane zespoły mieszków przechowuje się w specjalnie przygotowanym roztworze w atmosferze chłodzonej. Jedna z najnowszych procedur jest użycie PRP do wzbogacenia roztworów używanych do przechowywania mieszków lub do bezpośredniego mycia mieszków włosowych roztworem PRP, który je dodatkowo pobudza. Docelowe efekty obejmują zwiększenie żywotności mieszków włosowych, przyspieszenie gojenia się rany i stymulowanie mieszków włosowych w celu wzrostu włosów.

Czy PRP ma jakieś skutki uboczne?

Ponieważ w procedurze PRP wykorzystuje się jedynie własną krew pacjenta, nie ma ryzyka w odniesieniu do reakcji alergicznych lub infekcji. Co do jej efektów, warto pamiętać ze efekt PRP będzie różny dla każdego pacjenta a jej aplikacja ma jedynie charakter wspomagający leczenie.